Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Comunicat de presa - Mures

Coaliția 52 – Regiunea Centru – Centrul Judeţean Mureş, a prezentat în cadrul unei întâlniri cu presa, în data de 20 februarie 2013 la Club Office, o sinteză cu privire la randamentul politic al parlamentarilor.  Harta randamentului politic reflectă distribuţia parlamentarilor şi funcţiilor pe comisii în Senat şi Camera Deputaţilor.  Sinteza este rezultatul unei analize a actualelor mandate ale parlamentarilor aleși, la data validării lor, pe județe și în regiunea Centru, prin corelație cu funcțiile obținute de aceștia, în scopul identificării potențialului lor de a sprijini realizarea intereselor și obiectivelor strategice ale județului și regiunii Centru.  Cartografierea permite o identificare rapidă a parlamentarilor din regiunea Centru şi judeţul Mureş, reflectă reprezentarea în Parlament a partidelor politice precum şi împărţirea aleşilor pe comisii de specialitate (inclusive rolurile deţinute, de membri sau conducere). 
Harta randamentului politic este un instrument util pentru grupurile legitime de interese, fie că vorbim de lideri de opinie din mass media sau cetățeni interesați de viitorul comunităţii reprezentate de parlamentari. 
Specialiştii în lobby şi advocacy, care au creat împreună cu Academia de Advocacy o reţea naţională (inter-regională), vor  utiliza această hartă în demersurile viitoare de lobby în slujba intereselor comunităţii, demersuri ce pot fi fundamentate ţinând cont de apartenența la grupurile politice a parlamentarilor din grupul ţintă sau la comisiile relevante pentru subiectele puse în dezbatere.  Reţeaua de lobby şi advocacy constituită oferă şansa de a identifica nevoile a oricărui grup legitim de interese şi în orice loc şi abordarea, tot prin membrii reţelei, a factorilor de decizie din Parlament indiferent de regiunea sau judeţul de provenienţă. 
Ataşată comunicatului este harta randamentului politic, conţinând o imagine naţională dar şi în detaliu pentru Regiunea Centru şi pe judeţele din regiune.
Coaliția 52 este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România.  Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003.  În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și reprezentanți ai societății civile, lista fiind permanent deschisă.
Persoană de contact: Radu Bălănean – Federaţia Patronatelor IMM Regiunea Centru/ Coaliția 52 – Regiunea Centru – Centrul Judeţean Mureş, 0722 262222, coalitia52mures@expertformator.ro .

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.