Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Comunicat de presa

Harta Randamentului politic a regiunii de Sud-Est și implicit a județului Constanța după distribuția și influența aleșilor noștri în Parlament
Coaliția 52, mișcare inițiată de Academia de Advocacy din Timișoara, reprezentată la nivelul Constanței de membrii Constanța Advocacy Group  - Departament al Patronatului IMM Constanța,  a realizat o analiză detaliată a modului în care parlamentarii sunt distribuiți pe regiuni, precum și a modului în care aceștia sunt încadrați în Comisiile de la Senat și Camera Deputaților.
Studiul realizat reflectă măsura în care regiunea de Sud-Est și implicit județul Constanța are sau nu influența în Parlament, pornind de la comisiile în care aceștia sunt distribuiți și a funcțiilor pe care le dețin sau nu. 
Ca număr de Parlamentari, regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea) are 80 de parlamentari, împărțită în 22 senatori și de 58 deputați.
Comisiile cu cei mai muți membrii
Regiunea Sud-Est are cei mai mulți senatori în următoarele Comisii  –  Comisia economică, industrii și servicii;  Comisia pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă și în Comisia pentru afaceri Europene.
Pentru deputații, numărul cel mai ridicat îl regăsim în Comisiile 1, 2 și 3 și anume: Comisia pentru politica economică, reformă și privatizare; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru industrii și servicii. Din comisiile cu un număr ridicat de deputați din regiunea de Sud Est  menționăm și Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; Comisia pentru muncă și protecție socială; Comisia juridică, de disciplină și imunități.
Influența regiunii de Sud-Est prin intermediul funcțiilor deținute în Parlament
În ceea ce privește funcțiile din cadrul comisiilor Parlamentare, regiunea de Sud-Est ocupă un loc important din acest punct de vedere. Regiunea de Sud-Est are un număr de  8 președinți de Comisie,  6 vicepreședinți și  5  secretari. Județul Galați fiind pe primul loc cu 4 președinți de Comisie, 2 secretari și 1 vicepreședinte, fiind urmat de Vrancea cu  3 președinți de Comisie și 1 vicepreședinte, în timp ce Constanța are 1 președinte de Comisie , 2 vicepreședinți  și un secretar .
Funcția de Președinte la nivelul Camerei Deputaților o regăsim în Comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare; Comisia pentru învățământ, știință, tineret, sport; Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții La nivelul Senatului, funcția de Președinte se regăsește în Comisia pentru Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală; Comisia economică, industrii și servicii;  Comisia permantă a românilor de pretutindeni.
Funcția de Vicepreședinte la nivelul Camerei Deputaților  o regăsim de exemplu în cadrul Comisia  pentru industrii și servicii și Comisiei pentru buget, finanțe și bănci; iar la nivelul Senatului în cadrul  Comisiei economice , industrii și servicii și Comisiei pentru Politică externă.
Cele mai bine reprezentate Comisii prin numărul de membrii,  funcțiile deținute de parlamentari la nivelul Camerei Deputaților sunt Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare; Comisia pentru Agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și Comisia pentru învățământ, știință, tineret, sport, iar la nivelul Senatului sunt Comisia economică, industrii și servicii; Comisia pentru Politică externă.
Poziții cheie în cadrul Parlamentului
Regiunea de Sud-Est deține o serie de poziții cheie în cadrul Parlamentului. Regiunea de Sud-Est deține două din cele patru funcţii de vicepreşedinte al Senatului, și anume prin senatorul PSD constănțean Moga Nicolae și Senatorul PSD Dumitrescu Cristian-Sorin din Vrancea. Senatorul Rotaru Ion din Brăila este secretar al Senatului. La nivelul Camerei Deputaților, Deputatul UNPR Nicolicea Eugen din Buzău este secretar în cadrul Camerei Deputaților, iar Deputatul PSD Mitrea Miron-Tudor din Vrancea este vicepreședinte al Camerei Deputaților.
Cei doi membri ai Guvernului pe care ii dă regiunea de Sud-Est se află la Brăilă și Galați.  Este vorba de  Senatorul PSD Teodorovici Eugen Orlando din Brăila -  Ministrul Fondurilor Europene și Deputatul PSD Nica Dan din Galați - Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Harta politică pe județe - Detaliere

Între cele 6  județe ale regiunii, Constanța cu 22 parlamentari,  6 senatori și 16 deputați ocupă locul  1, fiind urmat de Galați (cu 16 parlamentari, 11 deputați și 5 senatori).
Pentru Constanța, deputatul PSD Martin Eduard –Stelian este vicepreședinte în Comisia  pentru industrii și servicii. De asemenea,  deputatul Voicu Madalin-Stefan este vicepresedinte in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informatii in masa.La nivelul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, deputatul PNL Dragomir Gheorghe ocupă poziția de secretar.
Senatorul Banias Mircea-Marius este președinte în Comisia pentru privatizarea și administrarea activelor statului.
Pentru Constanța, în cadrul Camerei deputaților Comisia cu cei mai mulți reprezentanți o constituie Comisia pentru muncă și  și protecție socială, fiind urmată de Comisia pentru industrii și servicii.
Mai mult decât atât, senatorul Moga Nicolae ocupă și poziția de vicepreședinte la nivelul Senatului, pe lângă cea de membru în Comisia de administrație publică, organizarea teritoriului și protecția mediului. Nicolae Moga a fost ales în una din cele patru funcţii de vicepreşedinte al Senatului - o premieră politică pentru judeţul Constanţa, care nu a mai deţinut, prin niciun politician, o funcţie executivă atât de înaltă în camerele Parlamentului.
Pentru celelalte județe, situația se prezintă astfel:
Brăila  – 10 parlamentari, 7 deputați și 3 senatori. Tudose Mihail deputat PSD este președinte de Comisie  -  Comisia pentru politica economica, reforma si privatizare, iar senatorul PP-DD Rotaru Ion este secretar în Comisia pentru Afaceri Europene.
Poziții cheie – Senatorul PSD Rotaru Ion din Brăila este secretar al Senatului.
Buzău  – 13 parlamentari, 9 deputați, 4 senatori.  Deputatul PNL Scutaru Adrian George este vicepresedinte în Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.  Buzăul mai ocupă şi un post de secretar în Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic.
Poziții cheie - Deputatul UNPR Nicolicea Eugen este secretar în cadrul Camerei Deputaților. 
Galați – 16 parlamentari, 11 deputați, 5 senatori.
Deputatul Ciuca Liviu-Bogdan PC este Președinte în cadrul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Deputatul PDL Toader Mircea-Nicu este Președinte în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor , corupției și pentru petiții și în același timp membru în Comisia pentru industrii și servicii. Deputatul PNL Scarlat George este vicepreședinte în Comisia pentru bugt, finanțe și bănci. Galați mai numără și 2 secretari, în Comisia pentru Cultură , arte, mijloace de informare în masă, și respectiv în Comisia pentru sănătate și familie.
Senatorul Saghian Gheorghe este președinte în Comisia pentru Agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală. Senatorul Marin Nicolae este președinte în Comisia permantă a românilor de pretutindeni.
Tulcea – 9 parlamentari, 7 deputați, 2 senatori. Senatorul  Belacurencu Trifon este vicepreședinte în Comisia economică , industrii și servicii.
Vrancea – 10 parlamentari, 8 deputați și 2 senatori.
Poziții cheie – Deputatul PSD Mitrea Miron-Tudor este vicepreședinte al Camerei Deputaților, iar Senatorul PSD Dumitrescu Cristian-Sorin este vicepreședinte al Senatului.
Deputatul PSD Tilvar Angel  este președinte al Comisiei pentru învățământ, știință, tineret, sport. Deputatul PNL este președinte al Comisiei  pentru Agricultură, silvicultură ,industrie alimentară și servicii specifice. Deputatul PSD Nica Nicolae –Ciprian este vicepreședinte în Comisia juridică , de disciplină și imunități.
Senatorul PSD Filip Petru este vicepreședinte în Comisia pentru Politică externă.

Concluzii
Pornind de la cele mai bine reprezentate Comisii  raportat la  numărul de membrii,  funcțiile deținute de parlamentari și pozițiile cheie în Guvern, s-a identificat un potential ridicat din partea acestora pentru  a sprijini realizarea intereselor, obiectivelor și prioritățile  strategice ale judetului si regiunii.
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud Est este acela de a promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional. Obiectivele de dezvoltare ale Regiunii Sud Est urmăresc un echilibru delicat între preocupările de egalitate şi cele de competitivitate economică.
Oportunități

 Ajustarea politicilor economice ca urmare a respectării  principiilor dezvoltării durabile, și a nevoilor și particularităților exprimate la nivelul fiecărei regiuni
 Oportunitatea de atragere a fondurilor europene și creșterea capacitatății şi expertizei beneficiarilor din administraţia centrală şi locală de a pregăti şi implementa în mod corespunzător proiecte
 Îmbunătăţirea performanţei sistemului de educaţie şi formare
 Crearea condiţiilor favorabile dezvoltării mediului investiţional care să susţină competitivitatea şi productivitatea regională, având în vedere rolul central al IMM-urilor în dezvoltarea economie
 Promovarea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor renovabile
 Modernizarea economiei rurale având în vedere potenţialul major neexploatat pentru agricultură şi pescuit
 Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane promovând dezvoltarea economică durabilă şi incluziunea socială.
 Dezvoltarea unei forţe de muncă calificate care să răspundă nevoilor pieţei muncii în scopul menţinerii şi creării de locuri de muncă de calitate
 Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, serviciilor de sănătate, precum şi prin sport şi cultură
 Îmbunătăţirea capacităţii administrative prin promovarea parteneriatelor la nivelul regional şi local.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.