Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Comunicat de presa

Săptămâna trecută, la Iasi, a avut loc conferința de presă cu tema ”Harta Randamentului Politic a regiunii de Nord-Est”, organizată în cadrul unei serii de conferințe la nivel national de către Coaliția 52. Harta randamentului politic pe regiuni geografice și județe propune cifre care așează fiecare partid și fiecare regiune în ansamblul forului legislativ. Această analiză amănunţită a felului în care sunt distribuiţi parlamentarii români pe regiuni, precum şi a modului în care aceştia sunt încadraţi în comisiile de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, realizată de Coaliția 52, mişcare iniţiată de Academia de Advocacy din Timişoara, este cu atât mai interesantă întrucât este prezentată și analiza județului Vaslui.
Astfel în urma analizei ”Hartei Randamentului Politic” a județului Vaslui, constatăm următoarele:
 Din cele 18 comisii de la Senatul României, avem reprezentanți doar la 4 comisii (Comisia pentru agricultură, silvicultură și dezvoltare rurală, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru egalitate de șanse, Comisia pentru afaceri europene).
 Din cele 17 comisii din Camera Deputaților, avem reprezentanți la 7 comisii (Comisia pentru politica economica, reforma și privatizare, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru sănătate și familie, Comisia pentru învățământ știință, tineret și sport, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională).
De apreciat este faptul, că județul Vaslui - județ preponderant agricol - a reușit să-și impună un senator la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific și un vicepreședinte la Comisia pentru muncă și protectie socială.
Dacă ar fi să abordăm această hartă din perspectiva viitoarei regionalizări, Nord-Est- ul rămâne descoperit cu trei comisii la Senat, foarte de importante, unde nu avem nici un reprezentant. Este vorba de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară, și piața de capital, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru sănătate publică.
Analizând direcțiile strategice ale județului Vaslui, unde obiectivul principal este ”reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre judeţul Vaslui şi celelalte judeţe din România, precum şi a decalajelor intrajudeţene dintre mediul rural şi urban”, Vasluiul pare să fie singurul județ din regiunea de Nord-Est, care are câte un reprezentant în comisiile de specialitate relevante pentru nevoile enunțate în strategia județeană.
Rămâne deschisă întrebarea – în ce măsură, parlamentarii din județul Vaslui, vor reuși să reprezinte interesele alegătorilor și ce poziție vor adopta pentru a rezolva problemele stringente ale comunități ?!?!
Coaliția 52 este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003.
În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și reprezentanți ai societății civile, lista adeziunilor fiind permanent deschisă.
Maria Hudema, reprezentant Coaliția 52 – Regiunea Nord-Est
Tel. 0742.467.762
E-mail: hutuleko@yahoo.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.