Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Comunicat de presa

În data de 13.02.2013, la Iasi, a avut loc conferința de presă cu tema ”Harta Randamentului Politic”, organizată în cadrul unei serii de conferințe la nivel national de către Coaliția 52.
Harta randamentului politic pe regiuni geografice, județe propune cifre care așează fiecare partid și fiecare regiune în ansamblul forului legislativ.
Mass media a redat partial aceste cifre, dar – ce aduce nou proiectul “Harta randamentului Politic” este viziunea unitară și integrată asupra acestor date abordând formațiunile politice ca individualități și nu ca alianțe sau uniuni, așa cum s-au prezentat în fața electoratului.
Această analiză amănunţită a felului în care sunt distribuiţi parlamentarii români pe regiuni, precum şi a modului în care aceştia sunt încadraţi în comisiile de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, realizată de Coaliția 52, mişcare iniţiată de Academia de Advocacy din Timişoara, este cu atât mai interesantă întrucât este prezentată și analiza județului nostru – Suceava.
Astfel în urma analizei ”Hartei Randamentului Politic” a județului Suceava, constatăm următoarele:
 Din cele 18 comisii de la Senatul României, avem reprezentanți doar la 5 comisii (Comisia economică, industrii și servicii, Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunități și validări, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului și Comisia pentru afaceri europene).
 Din cele 17 comisii din Camera Deputaților, avem reprezentanți la 7 comisii (Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specific, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru învățământ știință, tineret și sport, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru politică externă, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupției și petiții).
Privind per ansamblu regiunii de Nord-Est, regiune la granița estică a UE, m-aș fi bucurat dacă am fi avut mai parlamentari în Comisia pentru politică externă. Din păcate, avem un singur membru, pe regiune și acesta este din Suceava.
De altfel, regiunea de Nord-Est rămâne descoperită cu trei comisii la senat, destul de importante, unde nu avem nici un reprezentant. Este vorba de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară, și piața de capital, Comisia pentru politică externă și Comisia pentru sănătate publică.
Analizând direcțiile strategice ale județului Suceava, unde accentul este pus pe ”valorificarea poziției strategice a județului Suceava la frontiera Uniunii Europene prin eliminarea disparităţilor dintre mediul urban și cel rural” (citat din obiectivul nr.1 din Strategia judetului pentru perioada 2011-2020), rămâne deschisă întrebarea – în ce măsură, parlamentarii aleși de noi, vor reuși să reprezinte interesele județului nostru și ce poziție vor adopta pentru a rezolva problemele stringente ale comunități ?!?!? Vor reuși, oare aceștia să-și unescă forțele cu parlamentari din alte județe și să ducă la îndeplinire respectarea promisiunilor din fața electoratului …..?!?!
Coaliția 52 este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003.
În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și reprezentanți ai societății civile, lista adeziunilor fiind permanent deschisă.
Maria Hudema, reprezentant Coaliția 52 – Suceava
Tel. 0742.467.762
E-mail: hutuleko@yahoo.com

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.