Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Comunicat de presa

Harta randamentului politic este un instrument de lucru oferit presei spre informare și analiza, dar si document de arhivă, instrument în analiza comparativa cu alte legislaturi.
Harta randamentului politic pe regiuni geografice, județe propune cifre care așează fiecare partid și fiecare regiune în ansamblul forului legislativ.
Harta a fost realizată pe schema actualelor regiuni de dezvoltare economică, pentru lizibilitate și pentru evitarea interpretărilor de susținere a vreunei variante de regionalizare, înainte de dezbaterea publică a temei.
Cifrele există poate în parte in piata informatiilor, dar – ce aduce nou proiectul “Harta randamentului Politic” este viziunea unitară și integrată asupra acestor date abordând formațiunile politice ca individualități și nu ca alianțe sau uniuni, așa cum s-au prezentat în fața electoratului.
Hărțile și graficele prezentate sunt un instrument util jurnaliștilor:
- Pentru intelegerea influentei regiunii in decizia legislativa (a se vedea reprezentarea județului Bacău în plen/în diverse comisii).
- Pentru înțelegerea influenței regiunii într-un anumit domeniu (a se vedea nr. membri în comisii/funcții deținute în comisii);
- Pentru înțelegerea influenței partidelor în parlament, depășind aparența alianțelor politice (a se vedea impunerea unor membri în funcții comisii/ministere);
- Pentru înțelegerea șanselor pe care le are un parlamentar de a-și îndeplini promisiunile electorale care i-au adus votul în circumscripție, având în vedere apartenența actuală la o comisie, conexă sau nu domeniului în care a făcut promisiunea.
Astfel în urma analizei ”Hartei Randamentului Politic” a județului Bacău, s-a constatat următoarele:
• Din cele 18 comisii de la Senatul României, avem reprezentanți doar la 5 comisii (Comisia pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală, Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi, Comisia pentru afaceri europene şi Comisia permanentă a românilor de pretutindeni).
• Din cele 17 comisii din Camera Deputaților, avem reprezentanți la 9 comisii (Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare, Comisia pentru industrie şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi respectiv Comisia pentru egalitate de șanse între femei și barbați).
Din analiza obiectivelor strategice de dezvoltare economică ale județului Bacău, astfel cum sunt prevăzute în Strategia de dezvoltare economică durabilă a judeţului Bacău 2010-2030, reprezentanții Coaliției 52 din Bacău, respectiv din regiunea de Nord-Est, considerăm că pentru respectarea promisiunilor din fața electoratului, parlamentarii județului Bacău vor trebui să–și unească forțele în direcţia strategică de consolidare a mediului de afaceri judeţean, prin revitalizarea şi/sau reconversia vechilor zone industriale concomitent cu susţinerea altor sectoare de activitate.
Așadar stimații jurnaliștii și reprezentanții societății civile au fost invitaţi să participe simultant în mai multe orașe ale țări, la o serie de conferințe de presă în care se prezintă randamentul politic pe regiuni și județe.
Coaliţia 52 Bacău
Coaliția 52 este formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România. Misiunea Coaliției 52 este de a apăra, promova și stimula dialogul civic prin utilizarea intensivă, corectă, onestă și aplicată a Legii nr.52/2003.
În prezent, din Coaliția 52 fac parte peste 400 de cetățeni și reprezentanți ai societății civile, lista adeziunilor fiind permanent deschisă

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.