Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investește în oameni!

Şi Guvernul trebuie să respecte Legea Transparenței!

       
Executivul României este obligat să ia în considerare opiniile cetățenilor cu privire la înființarea unei Facultăți de Medicină și Farmacie cu predare în limbile maghiară și engleză la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică prevede clar timpul alocat pentru dialog cu cei interesați și modul în care aceștia își pot exprima opiniile.

Perioada de consultare publică în România este de minim 30 de zile (conf.art.6, alin.2  din L52/2003 ). După expirarea celor 10 zile pentru colectarea de opinii scrise, în cele 20 de zile rămase orice asociație legal constituită are în continuare dreptul să solicite Ministerului Educație organizarea unei dezbateri publice pe marginea proiectului de Hotărâre de Guvern privind Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.
În acest sens, Coaliția 52 trage un semnal de alarmă societății civile și mediului universitar că e momentul să reacționeze, că au obligația morală să facă acest lucru în ceea ce privește această problemă.
Toți cei interesați au responsabilitatea transmiterii în scris a punctelor de vedere!
Absenții nu au niciodată dreptate!
Rețineți! Conform legislației în vigoare, Guvernul este obligat ,,să justifice în scris nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris de cetățeni și asociații legal constituite” (art.11, alin.3 din Legea 52/2003).
Scrieţi şi trimiteţi opinia dumneavoastră acum la Ministerul Educaţie, Cercetării, Tineretului şi Sportului (cabinet@min.edu.ro).
Ultima zi pentru înregistrarea opiniilor scrise este 23 martie 2012.
Nu uitați! Dezbaterea proiectului de HG privind UMF Târgu Mureș trebuie să se desfășoare în toate centrele universitare din țară, nu numai în talk-show-urile de televiziune din București.
Cetățenii din întreaga țară au dreptul să își exprime un punct de vedere cu privire la acest subiect controversat!
În acest sens, COALIȚIA 52 pune la dispoziția tuturor celor interesați platforma electronică Vocea Ta!
Accesând www.transparenta.ro şi înregistrându-vă cu un cont de utilizator nou puteţi să vă exprimaţi opinia până în 23 martie pe marginea consultării publice naţionale cu tema “Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş va deveni o universitate multiculturală şi multilingvă?”.
Opiniile dumneavoastră vor fi transmise Ministerului Educaţiei cu o scrisoare de înaintare din partea Academiei de Advocacy prin care vom solicita un răspuns scris motivat, conform Legii nr.52/2003 . Răspunsul ministerului va fi publicat pe platforma virtuală "Vocea Ta" şi va fi transmis electronic cetăţenilor şi asociaţiilor care au formulat opiniile scrise.
Academia de Advocacy asigură secretariatul COALIȚIEI 52 și oferă asistență tehnică tuturor celor care vor să își exprime în scris, structurat și argumentat, opinia la: coalitia52.edu@advocacy.ro
Cu deosebita consideratie,

Radu Nicosevici
Președinte Academia de Advocacy
Tel. 0722.503.136, e-mail: radu.nicosevici@advocacy.ro

Secretariatul Coaliției 52 – Academia de Advocacy,
Timișoara, Bd. Republicii nr.9
Tel: 0256.403840, Fax: 0256.403841, Email: office@advocacy.ro
www.advocacy.ro www.implicat.info www.transparenta.ro

Coaliția 52 a apărut ca o nevoie urgentă de încurajare a dialogului între societatea civilă și autoritățile publice și de îmbunătățire a cadrului legal existent, fiind formată din cetățeni și asociații legal constituite, care cunosc și au exersat aplicarea Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică din România. Scopul Coaliției este de a promova modificări ale legii care să garanteze consultări publice corecte și oneste, inclusiv sancțiuni pentru cei care o încalcă. Până în 5 martie, au aderat la coaliție 376 reprezentanți ai societății civile, iar lista este în continuare deschisă pe www.advocacy.ro.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitați www.fonduri-ue.ro.
Conținutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu poziția oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României.